Wzory do nadruku autorstwa WzoryOzdobne.pl - KU-KA

24352-logo.jpg WzoryOzdobne.pl

Polecamy produkty z naszymi wzorami. Naszą pasją jest tworzenie wzorów, które powstają z rysunków i obrazków malowanych farbami. Każdy wzór jest oryginalny i nadaje produktowi niepowtarzalny charakter i styl. Jeśli potrzebna była by inna paleta barw lub inna wielkość wzoru, prosimy o kontakt: [email protected]


We recommend products with our designs. Creating designs that arise from drawings, pictures painted with paints is our passion. Each design is original and gives the product a unique character and style. If you would like a different color palette or a different size of the pattern, please contact us: [email protected]