We note that You are visit out site from US.
Nice to see You! Please note - that is no problem for us! We can send your order to any palce, especially in Europe.
You can pay for the order in Euro (€) too - just select your currency in top left corner of our site.
Hide this window forever

Patterns for printing by agakubish - KU-KA

8765-logo.jpg Mama, żona, grafik, ilustratorka, fotografka, popełnia małe formy rzeźbiarskie i ceramiczne...
​Specjalizuje się w stylu dawnych rycin oraz dotworku . Pracuje zarówno w technice odręcznej (ołówek, tusz na papierze) oraz komputerowej (ipadPro).
Najnowsza jej miłość to botanika i motywy kwiatowe.