We note that You are visit out site from US.
Nice to see You! Please note - that is no problem for us! We can send your order to any palce, especially in Europe.
You can pay for the order in Euro (€) too - just select your currency in top left corner of our site.
Hide this window forever

Patterns for printing by KatineArt - KU-KA

48483-logo.jpg Od najmłodszych lat lubiłam malować i rysować, ukończyłam liceum plastyczne tam też rozwijałam swoje umiejętności i pasje artystyczne. Przez jakiś czas zakopałam to i zapomniałam pragnełam pójść w innym kierunku jednak Bóg zawrócił mnie z tej błędnej drogi i zmienił moje życie przywrócił radość i pokój. Na nowo zapragnęłam używać talentów jakie mi podarował za co jestem bardzo wdzięczna. Wszystko co dobre każdy dobry dar pochodzi od Niego.. Jezus ma wspaniały plan dla każdego z nas,.całe życie się zmieni gdy zaufasz Chrystusowi.

"Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją." Jeremiasza 29:11

Inspiruje mnie piękno i naturą, którą stworzył Bóg. On jest najlepszym artystą.